การพัฒนากับวิวัฒนาการ

      เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นจึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

      การดื้อสารฆ่าแมลง

      มนุษย์ใช้สารเคมีกำจัดแมลงกันมานาน แม้ว่าสารเคมีที่ใช้จะได้ผล แต่ความเป็นพิษของสารเคมียังตกค้างอยู่ในสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษอย่างมาก การใช้ยาฆ่าแมลงครั้งแรกอาจกำจัดแมลงได้ผล แมลงตายเกือบหมด แต่แมลงบางตัวมียีนต้านทานต่อสารฆ่าแมลงจะมีชีวิตรอดและให้กำเนิดลูกหลานที่มียีนต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในประชากรมากขึ้น ทำให้แมลงดื้อยา จนต้องเปลี่ยนชนิดของยาฆ่าแมลงใหม่

      การดื้อยาปฏิชีวนะ

      การใช้ยาปฏิชีวนะทำให้แบคทีเรียบางสายพันธุ์ตายไป บางสายพันธุ์สามารถต้านทานได้ และมีชีวิตอยู่รอดและสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปเจริญขึ้นมาแทนที่ ทำให้มีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงต้องคิดยาตัวใหม่ขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่แบคทีเรียมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมในประชากรให้ต้านทานยาปฏิชีวนะด้วยเช่นกัน การดื้อยานอกจากจะเกิดในระหว่างที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคแล้ว ยังเกิดจากการได้รับยาปฏิชีวนะที่ติดมากับอาหารได้อีกด้วย

 

Comment

Comment:

Tweet