การทดลองของ คาร์ปิเชงโก  

นักพฤษศาสตร์ชาวรัสเซียได้ทดลองผสมพันธุ์ผักกาดแดงกับกะหล่ำปลีซึ่งมีจำนวนโครโมโซมจำนวน 18 เส้นเท่ากัน ปรากฏว่าลูกรุ่น F1 มีขนาดใหญ่ แข็งแรง และมีโครโมโซม 18 เส้นเหมือนกัน แต่เป็นหมัน มีบางครั้งเท่านั้นที่เมื่อนำลูก F1 มาผสมกันเอง จะได้ F2 ซึ่งต่างไปจาก F1 คือมีจำนวนโครโมโซม 36 เส้น และไม่เป็นหมัน จากผลการทดลองดังกล่าว จึงยืนยันได้ว่า สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เกิดขึ้นได้จากการเพิ่มจำนวนโครโมโซมระหว่างพืช 2 ชนิด ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

Comment

Comment:

Tweet